Free all Books and documents: Một số Sách hay học tiếng Hàn Quốc ( Learning Korean)

Một số Sách hay học tiếng Hàn Quốc ( Learning Korean)

.
Link download: http://www.mediafire.com/?uk1syt5liaqo1

Hàn Quốc là một quốc gia có một dân tộc nói một ngôn ngữ. Người Hàn Quốc có những đặc điểm cơ thể riêng biệt khác với các dân tộc châu Á khác kể cả người Trung Quốc và người Nhật Bản và có một bản sắc văn hóa hết sức đặc sắc.
Người ta cho rằng Hàn Quốc ngày nay là con cháu của một vài bộ lạc Mông Cổ di cư từ Trung Á sang Bán đảo Hàn Quốc đặc biệt vào thời kỳ Đồ đá mới (khoảng năm 5000-1000 trước công nguyên) và Thời kỳ Đồ đồng (khoảng năm 1000-300 trước công nguyên, người Hàn Quốc là một dân tộc thuần nhất mặc dù đất nước đến thế kỷ thứ bảu sau công nguyên mới thống nhất về chính trị.
Dân số của Hàn Quốc năm 2002 là 47.640.000 người với mật độ dân số là 479 người trên 1 km2. Trong khi đó dân số CHDCND Triều Tiên ước tính vào khoảng 22.253.000 người.
Trong suốt thập kỷ 60, tỉ lệ tăng dân số của Hàn Quốc đạt 3%, sau đó giảm xuống 2% trong suốt thập kỷ tiếp theo. Ngày nay, tỉ lệ này dừng ở mức 0,6%, và dự đoán sẽ giảm mạnh hơn nữa, còn 0,06% vào năm 2020.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...